02 Pháp tế độ

  1. tế độ bằng vật chất
  2. tế độ bằng pháp.
Advertisements