02 Pháp tôn kính

  1. Tôn kính người;
  2. Tôn kính Pháp.
Advertisements