03 cách giữ Giới

  1. giữ giới như người chăn bò
  2. giữ giới như ngoại đạo
  3. giữ giới của bậc Thánh.
Advertisements