03 quan điểm trong thời Đức Phật

  1. Tin vào các thần linh
  2. Thuyết đoạn diệt, không nhân, không quả
  3. Quan điểm nhân quả của Đức Phật.
Advertisements