04 hướng đi của người Phật tử

  1. từ trong tối đi vào tối
  2. từ trong tối đi ra ánh sáng
  3. từ ánh sáng đi vào tối
  4. từ ánh sáng đi ra ánh sáng.
Advertisements
%d bloggers like this: