04 Pháp tác thành bậc Đại Tuệ

  1. hướng đến hạnh phúc của nhiều người
  2. suy ngẫm những điều cần suy ngẫm và không suy ngẫm những điều không đáng suy ngẫm, có tâm tự tại
  3. chứng đạt các tầng thiền không mệt nhọc, không khó khăn
  4. diệt trừ những ô nhiễm trong nội tâm.
Advertisements