05 Pháp ái tham

  1. dục ái tầm cầu
  2. dục ái đạt được
  3. dục ái thụ hưởng
  4. dục ái tích lũy
  5. dục ái của ban tặng.
Advertisements