20. Bất tương ưng duyên (vippayuttapaccayo)

Advertisements
%d bloggers like this: